cosidores mallorca WEEKEND

El segon taller del Cosidores Mallorca Weekend ja és aquí!

MoTXILLA WEEKY

 
Cosirem totes juntes una motxilla que na Marilena ha dissenyat pel weekend.

Per a les assistens al weekend tot el material estarà inclós (patrò, teles, fils, cintes…)